Ayurvedic Treatment for Heart Disease

Treatment no. 1

Yog, Pranayam and Asana

  1. Anulom Vilom Pranayam
  2. Kapal Bhati Pranayam
  3. Bhastrika Pranayam

Ye 3 Pranayam har roz kare

Treatment no. 2

Arjun ki chaal kakada banake subah Shaam chai ki tarah.

Treatment no. 3

Hridayamrit Vati 2-2 goli subah Shaam le.

Treatment no. 4

Arjunaristh ki 4 – 4 chammach khane ke baad bhi le.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge